VỆ SINH ĐỘNG CƠ ĐIỆN: A-533 ELECTRIC CLEAN-FD

A-533 chuyên được sử dụng để tẩy rửa ở những nơi mà sử dụng nước là không phù hợp hoặc nguy hại. A-533 có tác dụng thâm nhập mạnh mẽ, làm sạch các loại dầu, mỡ, bẩn, sáp và các hạt cặn carbon không mong muốn ở các bộ phận điện, các bộ phận kim loại, máy móc…

 

 

Contact us (Liên Hệ)