Hoá chất vệ sinh động cơ điện A-530 Electric Motor Cleaner

A-530 Electric Motor Cleaner chuyên dùng để vệ sinh tẩy dầu mỡ, bụi bẩn trong các chi tiết máy động cơ điện,máy phát điện hoặc ở những nơi không thể vệ sinh bằng nước.

 

Contact us (Liên Hệ)