cONTACT us

  CÔNG TY TNHH BULK TRADE (VIET)

  • ĐỊA CHỈ:

  Số 94, Đường số 30, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • LIÊN HỆ:

  Email: info@bulktradeviet.com
  Điện thoại: +84-28 36 36 02 59
  Fax: + 84 – 28 36 36 05 21

  • SALES MANAGER:

  Name: Mr. Kenti Lee
  Phone+84 949070502