Dung dịch tẩy nhờn, khử than carbon, và lột lớp sơn A-577 DECARBONIZER (NON-CRESOL)

A-577 kết hợp 3 thao tác làm sạch thành một, bao gồm tẩy nhờn, khử than carbon, và lột lớp sơn.

 

 

Contact us (Liên Hệ)