TẨY NHỜN, DẦU, CẶN BẨN :A-521 DEGREASE & CLEAN

A-521 chứa tác chất nhũ hóa và dung môi cực mạnh để hòa tan các loại dầu nhờn,  bụi bẩn, cacbon và các chất bẩn cứng đầu khác không thể loại bỏ bằng chất tẩy nhờn thông thường.A-521 có chứa dung môi hiệu tẩy rửa hiệu quả trên các loại nhựa đã biết

 

Contact us (Liên Hệ)