Nước làm mát cho máy đèn A-426 APEX COOLANT

A-426 Coolant có công thức chuyên biệt được sử dụng như một chất ức chế ăn mòn và ngăn ngừa việc hình thành cặn trong các hệ thống nước làm mát của các loại động cơ xăng, dầu, và diesel.

 

Contact us (Liên Hệ)