Tẩy dầu nhờn, Polymer, Cacbon, cáu cặn A-303 Ecoclean

 

A-303 ECOCLEAN : Chất tẩy nhờn gốc nước, Không bắt cháy, Không độc hại, Không ô nhiễm nguồn nước, Phù hợp với các chất tách pha dầu/ nước, Có mùi dễ chịu, Hiệu quả kinh tế cao khi pha loãng, Phù hợp với tất cả các loại lớp phủ

 

 

Contact us (Liên Hệ)