Tẩy xi măng: A-131 Cement Remover

A-131 là hỗn hợp chất lỏng acid-bazo, chuyên dụng để tẩy rửa xi măng, vết vữa và gạch vụn. A-131 rất hiệu quả, làm lỏng lẻo lớp cặn xi măng, giúp việc loại bỏ chúng dễ dàng và nhanh chóng.

 

 

Contact us (Liên Hệ)