Hoá chất tẩy cáu cặn A-101 Eco Acid

APEX 101 ECO ACID là hóa chất chuyên tẩy rửa đường ống, bồn chứa để loại bỏ cặn oxit kim loại, gỉ sét, cặn vôi, cặn canxi bám cứng vào thiết bị trong hệ thống lạnh, đường ống trao đổi nhiệt, bầu ngưng, nồi hơi và bất kì thiết bị ảnh hưởng bởi cặn canxi, magie và các cặn bám do nước cứng gây ra.

APEX-101 Eco Acid chuyên tẩy rửa gỉ sét và cặn vôi, gỉ sét với hiệu quả cao hơn và an toàn hơn so với dùng trực tiếp acid clohydric.

Contact us (Liên Hệ)