Hoá chất tẩy cáu cặn, gỉ sét A-187 DESCALER HD

A-187 Descaler HD là dung dịch được thiết kế để loại bỏ gỉ sét, cặn bám và các chất bẩn bám trên bề mặt kim loại sắt, thép, đồng..bao gồm bề mặt các hệ thống làm mát bị cặn, hoặc loại bỏ gỉ sét, cặn bám trong nồi hơi, bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng, các đường ống nước động cơ diesel…

 

Contact us (Liên Hệ)