Thông báo : TACKING SULPHUR 2020 & IMPROVING FLEET EFFICIENCY

Từ ngày 01/01/2020 theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO tất cả các tàu biển sẽ phải giảm thiểu lượng lưu huỳnh oxit dưới 85% với mục đích giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Quy định mới của IMO sẽ ảnh hưởng đến khoảng hơn 60.000 tàu vận tải biển trên toàn thế giới.

Vậy để đưa ra những định hướng cũng như sự chuẩn bị cho các đội tàu vận tải biển Việt Nam thực hiện theo quy định của IMO, Công ty TNHH Bulk Trade (Viet) đã phối hợp với APEX CHEMICALS, INNOSPEC và PETRO INSPECT tổ chức hội thảo với nội dung: “TACKING SULPHUR 2020& IMPROVING FLEET EFFICIENCY” tại khách sạn SAI GON PRINCE HOTEL – 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi hội thảo, với sự có mặt của hơn 40 đai diện của các Công ty vận tải biển quốc tế tại Việt Nam cùng với sự chia sẻ của các chuyên gia, đại diện của Apex Chemicals, Innospec và PetroInspect về những khó khăn thách thức khi sử dung nhiên liệu “low Sulphur” theo quy định mới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, cũng như đưa ra lộ trình thực hiện nhằm cải thiện hiệu suất đội tàu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *