Tẩy rửa cáu bẩn, gỉ trên nhôm, thép A-150 ALUM – O – SHINE

A-150 ALUM – O – SHINE Tác dụng nhanh, loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và các lớp màng oxide, hoạt động dựa trên cơ chế hóa học. Giảm chi phí nhân lực

 

 

Contact us (Liên Hệ)