Hoá chất vệ sinh bộ lọc A-525 Filter Cleaner

A-525 Filter Cleaner là chất tẩy rửa dung môi để loại bỏ dầu nặng. Được dùng để loại bỏ dầu cacbon hóa, mỡ bôi trơn, cặn bẩn và các tạp chất khác từ nhiên liệu sinh ra bám vào bộ lọc dầu bôi trơn,bộ làm mát dầu.

Contact us (Liên Hệ)